Dzisiaj jest: 20.7.2019, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Masz ogrzewanie węglowe?

Dodano: rok temu Czytane: 193 Autor:

Wymień na ekologiczne! Możesz dostać dotację.

Masz ogrzewanie węglowe?
Przypominamy, że trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę ogrzewania opartego na paliwie węglowym. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadanie w roku 2018 to 200 000 zł. Nabór trwa od 01 lutego do 31 lipca tego roku. Wszystkie osoby chcące skorzystać z dotacji są zobowiązane w terminie, o którym mowa wyżej, złożyć wniosek zgodnie z obowiązującym wzorem.
Pierwsze dotacje do wymiany ogrzewania na ekologiczne przyznaliśmy już w ubiegłym roku – mówi Robert Karelus, rzecznik prezydenta miasta. – Wtedy na ten cel miasto przeznaczyło 52 tys. złotych. Takie były możliwości. W tym roku Świnoujście ma dużo większy budżet, najwyższy w swojej historii, stąd też prezydenta Janusz Żmurkiewicz zdecydował o podniesieniu tej kwoty do 200 tys. złotych. Gorąco zachęcamy do składania wniosków. Można otrzymać nawet 10 tys. złotych; pierwsi zainteresowani już się zgłaszają.
Wniosek o udzielenie dotacji składa się:
-  pisemnie osobiście lub działając przez ustanowionego pełnomocnika w przypadku wskazania pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, brat, siostra lub małżonek, pełnomocnictwo jest zwolnione z opłaty skarbowej)
- w Urzędzie Miasta na Stanowisku Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
- za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Świnoujście.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów (bądź oryginały dokumentów okazać w chwili składania wniosku):
1. dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym;
2. protokół odbioru instalacji grzewczej (o ile przepisy tego wymagają);
  3. umowę z dostawcą medium grzewczego ( o ile przepisy tego wymagają);
  4. dokumenty świadczące o poniesionych kosztach takie jak rachunki, faktury VAT,  z potwierdzeniem ich zapłaty. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na w/w dokumentach finansowych, należy dodatkowo dołączyć kosztorys powykonawczy;
5.   w uzasadnionych przypadkach wymagane są także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu faktycznego, takie jak np.: opinia kominiarska, pozwolenie na budowę instalacji gazowej wraz z projektem;
6. dokument stwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji, wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę.
Ponadto informujemy, że warunkiem ubiegania się o dotację jest wymiana źródeł ciepła, która polega na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i wykonaniu ekologicznego systemu ogrzewania, takiego jak:
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- ogrzewanie gazowe, elektryczne lub wykorzystujące odnawialne źródło energii.
Dotacja będzie udzielana w wysokości 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT lub rachunków wraz z potwierdzeniem ich zapłaty, jednak nie więcej niż 10.000 zł na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość o charakterze mieszkalnym.
Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.
Tekst BIK UM Świnoujście
Źródło: BIK UM Świnoujście
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela portalu.
Kliknij i dołącz do naszej grupy info.swinoujscie.pl na facebooku.